LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
   
DANH MỤC SẢN PHẨM
 
 

Liên Doanh Liên Kết

2017-03-17
Chúng tôi đã có trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu đi thị trường nước ngoài. Để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu của Khách hàng, chúng tôi vừa trực tiếp sản xuất, vừa liên doanh liên kết với các đối tác bên ngoài để tổ chức hoạt động sản xuất, kiểm soát quy trình quản lý chất lượng, đóng gói hoàn thiện, vận chuyển theo yêu cầu của Khách hàng.
 

Các tin khác

 Phân Phối 
 Nghiên cứu & Phát triển 
 Sản xuất