LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
   
DANH MỤC SẢN PHẨM
 
 

Nghiên cứu & Phát triển

2017-03-17

Chúng tôi luôn nỗ lực trong việc nghiên cứu và sản xuất đồ chơi an toàn, giáo dục trí tuệ cho trẻ em và mong muốn đem đến cho trẻ em Việt Nam các sản phẩm đồ chơi an toàn nhất, mang tính giáo dục cao và đảm bảo phát triển cân bằng cả về thể chất và trí tuệ. Ngoài các sản phẩm đồ chơi, chúng tôi còn nghiên cứu thêm các mô hình giáo dục tiên tiến và hữu ích, giúp trẻ không chỉ chơi mà còn được thực hành các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

 

Các tin khác

 Liên Doanh Liên Kết 
 Phân Phối 
 Sản xuất