Giới thiệu
Tổng quan
Thư ngỏ của Ban giám đốc
Giá trị cốt lõi
Lĩnh vực hoạt động
 

Lĩnh vực hoạt động


- Sản xuất và phân phối các sản phẩm đồ chơi giáo dục bằng nhựa và gỗ tại Việt Nam

- Đầu tư, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để sản xuất các sản phẩm xuất khẩu.